Škola v přírodě

Školu v přírodě organizujeme každoročně. Jedná se o pobyt od pondělí do pátku v lokalitách maximálně 120km od Brna. Snažíme se vždy zajistit ubytování vhodné pro předškolní děti s pěknou přírodou okolo. Děti okusí pobyt bez rodičů, naváží nové kontakty, poznají nové prostředí. Se skupinou 20-22 dětí odjíždí 2 učitelky, zdravotník, noční vychovatelka, všichni zaměstnanci školy. Děti tak mají kolem sebe jistotu známých lidí.

V letošním školním roce byl zajištěn pobyt v hotelu Renospond v Proseči u Skutče v termínu 5. - 9. 6. 2017.

Předpokládaná cena je 2700,- Kč. Cena zahrnuje pobyt, dopravu a mzdu vychovatelky a zdravotníka.

Počítáme s výjezdem 22 dětí, při větším zájmu budou děti přihlášené v termínu seřazeny podle věku. 

 

Pokud máte zájem, můžete nyní do 16. 11. 2016 své dítě přihlásit do předběžného seznamu na hlavní nástěnce ve vestibulu školy.

Zálohu na pobyt dítěte ve výši 1200,-Kč je třeba zaplatit do 25. listopadu.

(záloha je nevratná, pokud za dítě nepojede jiný náhradník)

Na účet MŠ: 135818133/0300

variabilní symbol: osobní číslo dítěte

zpráva pro příjemce: záloha Švp

 

Doplatek na pobyt dítěte ve výši 1500,- Kč    je třeba zaplatit do 28.dubna!

Na účet MŠ: 135818133/0300

v. symbol: osobní číslo dítěte

zpráva pro příjemce: doplatek ŠVP