Platby

Školné ve výši 550 Kč

Stravné ve výši 700 Kč

Platby jednou částkou do 15. dne v měsíci bezhotovostně na č. účtu školy

135818133 / 0300 pod variabilním symbolem …tj. osobní číslo dítěte… konstatní symbol 0308

 

Další platby v MŠ

  • třídní fond
  • příspěvek občanského sdružení při MŠ Duháček  č.ú. 220 005 3907 / 2010
  • zájmové aktivity