Zaměstnanci

ředitelka školy:                    Anna Kimlová

zást. ředitelky, logoped:           Mgr. Jana Čerbáková

vedoucí ŠJ:                             Jana Ničová

učitelky:                                                          školní jídelna:

Lenka Kleinová                                                   Simona Jilmová 

Radoslava Kocmanová                                        Iva Koláčková

Jana Nejedlá                                                      Jarmila Kouřilová

Dana Gajdošová                                                 provozní pracovníci:

Anna Plesníková                                                 Lenka Žalkovská

asistenti pedagoga:                                        Eva Tomková

Helena Küfhaberová

Michaela Zábršová