Kroužky

Kroužky jsou realizovány 1x týdně v odpoledních hodinách v době říjen - květen. V průběhu září mají rodiče možnost dítě do vybraného kroužku přihlásit.

Přihášení je na celý školní rok, ve vyjímečných případech lze docházku v pololetí ukončit. Toto opatření děláme z jednoduchého důvodu. Každý kroužek lze provozovat pouze za určitého minimálního a maximálního obsazení. Pokud by se v pololetí z kroužku odhlásilo více dětí, musel by být kroužek zrušen. Stejně tak je kroužek zahájen jen když je obsazen. Na základě mnohaletých zkušeností doporučujeme rodičům pečlivě zvážit do jakého kroužku své dítě přihlásí. Dětem, které mají přemíru řízených aktivit, ke kterým organizované kroužky patří, chybí spontánní hra. A ta je základem zdravého života předškolních dětí.  

Pro letošní školní rok nabízíme dětem následující kroužky:

výtvarka         v pondělí       15:30 - 16:15 - p. uč. Michaela Zábršová

hudebka          ve čtvrtek      15:30 - 16:15 - p. uč. Anna Plesníková

angličtina        ve středu       14:45 - 15:30 - p. uč. Lenka Kleinová

sportovnÍ        ve čtvrtek       15:30 - 16:15 - p. uč. Radoslava Kocmanová

Cena kroužků na pololetí je 700,-Kč, splatná do konce září (1. pololetí) případně ledna (2. pololetí). Úhrada za kroužek se platí příslušné paní učitelce hotově. V obálce, označené jménem dítěte, částkou a názvem kroužku. Konkrétní iformace najdete včas na nástěnce ve vestibulu a v sekci aktuality.