Škola v přírodě

Školu v přírodě organizujeme každoročně. Jedná se o pobyt od pondělí do pátku v lokalitách maximálně 120km od Brna. Snažíme se vždy zajistit ubytování vhodné pro předškolní děti s pěknou přírodou okolo. Děti okusí pobyt bez rodičů, naváží nové kontakty, poznají nové prostředí. Se skupinou 20-22 dětí odjíždí 2 učitelky, zdravotník, noční vychovatelka, všichni zaměstnanci školy. Děti tak mají kolem sebe jistotu známých lidí.

V letošním školním roce je zajištěn pobyt v hotelu Renospond v Proseči u Skutče v termínu 4. - 8. 6. 2018.