Škola v přírodě

Školu v přírodě organizujeme každoročně. Jedná se o pobyt od pondělí do pátku v lokalitách maximálně 120 km od Brna. Snažíme se vždy zajistit ubytování vhodné pro předškolní děti s pěknou přírodou okolo. Děti okusí pobyt bez rodičů, naváží nové kontakty, poznají nové prostředí. Se skupinou 20 - 22 dětí odjíždí 2 učitelky, zdravotník, noční vychovatelka, všichni zaměstnanci školy. Děti tak mají kolem sebe jistotu známých lidí.

V letošním školním roce je zajištěn pobyt v hotelu Horník, Tři Studně v termínu 21. - 25. 6. 2021.