Focení tříd

27.04.2022 13:26

V pondělí 16. května 2022 od 9.00 hodin

proběhne v MŠ Duha

 

FOCENÍ TŘÍD

 

Cena: 35 Kč za třídní fotografii / 30 Kč za skupinky

 

Jména dětí ve skupince napište na návratku.

S fotografováním skupiny musí souhlasit všichni zákonní zástupci (rodiče všech dětí ve skupince).

Souhlas udělí tím, že si také skupinovou fotografii objedná a zaplatí.

Termín pro odevzdání návratky: pátek 13. 5. 2022 8.30 hodin.

 

Platba za fotografie je vybírána předem v hotovosti

v podepsané obálce spolu s návratkou.

 

Z provozních důvodů nelze fotografovat sourozence,

kteří nenavštěvují naši školku.

Zpět