Informace pro rodiče

24.05.2018 11:02

Prosíme rodiče, aby si po zaplacení zálohy na školné a stravné za měsíc červen zastavili na prázdniny trvalé příkazy k úhradě.

Rodiče, platící v tomto školním roce školné, zaplatí  bezhotovostně školné za prázdniny  ve snížené částce    265,-Kč jednorázovým příkazem.

Platbu za stravné bude paní vedoucí stravování řešit osobně podle výše přeplatku.

Děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce a přejeme klidnou dovolenou.

Těšíme se na Vás a děti v novém školním roce (3. září 2018)

kolektiv zaměstnanců

Zpět