Kdo žije v lese

19.04.2022 12:34

Dne 30. 3. 2022 se děti z červené třídy zúčastnily výukového programu: Kdo žije v lese.

 

Obsahem aktivity bylo seznámení dětí s rostlinnými a živočišnými druhy lesních organismů. Cílem bylo seznámit dět is nejvýznamějšími organismy ekosystému smíšeného lesa a přiblížit dětem význam lesa a nutnost jeho ochrany.

Aktivita byla hrazená z Místního plánu rozvoje a vzdělávání ve městě Brně II.

Zpět