Otevření MŠ od 10. 5.

04.05.2021 12:40

Mateřská škola bude otevřena v běžném režimu pro všechny děti bez povinnosti testování. Jednotlivé třídy budou otevřeny podle původního rozvrhu.

Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst po celou dobu v mateřské škole), je ale doporučeno při pobytu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob.

Povinnost nosit ochranný prostřdek nosu a úst ve vnitřních prostorách budov (včetně škol) se pro ostatní nemění.

Všechny děti naší mateřské školy jsou přihlášeny od 10. 5. 2021 ke stravování.

Případné odhlášky obědů si již rodiče řeší individuálně s vedoucí školního stravování p. Ničovou na tel.: 736 484 467 nebo emailem: kachlikova@volny.cz

Provoz mateřské školy se bude i nadále řídit přísnými hygienickými pravidly a nadále platí, že vstup třetích osob do prostor mateřské školy je možný jen v nezbytných případech.

 

 

Zpět