Poděkování

24.05.2018 11:02

Jménem mateřské školy (dětí, rodičů, zaměstnanců) děkuji paní Rogalewiczové, Krulové a dalším za zorganizování akce "Plavba parníkem".

 

Anna Kimlová

Zpět