Pravidla pro provoz MŠ - Dodatek školního řádu

14.05.2020 14:38

Pravidla pro provoz MŠ Duha  - konec školního roku 2019/2020

Dodatek školního řádu pro školní rok 2019/2020

 

Dítě může být přijato do MŠ pouze bez akutních zdravotních potíží a při splnění následujících podmínek.

Při prvním nástupu dítě zákonný zástupce odevzdá:

  • Čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění s datem podpisu ke dni nástupu ke stažení zde
  • Podepíše seznámení s dodatkem školního řádu

 

Většina dětí je ve své třídě. Přeřazeny jsou pouze ty, jejichž rodičům nevyhovovala provozní doba kmenové třídy. Přeřazení bylo projednáno s rodičem.

Respektujte provozní dobu tříd, aby nedocházelo k míchání jednotlivých skupin dětí.

 

Předávání dětí

Pro vstup do MŠ využijte zvonky, čipy jsou vypnuté

Pro pohyb doprovodu v MŠ i před ní platí povinnost zakrytí úst i nosu

Dodržujte odstup 2 metry od ostatních, neshlukujte se před vstupem do budovy

Do budovy doprovází dítě pouze jedna osoba

Doprovod dítěte ve vestibulu školy použije dezinfekci na ruce

Nepouštějte do budovy MŠ další osoby (pro dodržení počtu max. dvou dvojic v šatně)

V jednotlivých šatnách je možný pobyt dvou dvojic (dítě + doprovod)

V prostoru MŠ se zdržujte jen nejnutnější dobu

Roušky

Dítě vybavte dvěma podepsanými uzavíratelnými sáčky nebo krabičkami:

  1. Na roušku, kterou dítě použilo při příchodu do MŠ
  2. Na čistou roušku pro případnou potřebu během pobytu v MŠ

Při pobytu v MŠ se děti i pedagogičtí pracovníci mohou pohybovat bez roušky, všichni ostatní zaměstnanci se v prostorách MŠ pohybují s rouškou.

 

Pobyt dítěte v MŠ

Hygiena

Ihned po příchodu do třídy si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem (20 – 30 sekund)

K utření mají děti k dispozici jednorázové papírové ručníky

Dezinfekční prostředek dětem v případě potřeby poskytnou paní učitelky

Strava

Svačina je podávána frontálně (všechny děti svačí v jednu dobu)

K podávání jídla jsou využity všechny stolky pro zabezpečení většího rozestupu dětí

Veškerá strava bude dětem servírována, děti se nebudou obsluhovat samy, ani si připravovat talíře a příbory

Pro dodržení pitného režimu dětem přineste podepsanou plastovou láhev s vodou

Voda bude dětem během dne doplněna personálem školy

Pobyt

Z důvodu dodržení přísnějších hygienických pravidel nejsou dětem k dispozici některé hračky a učební pomůcky (jedná se o ty, které je obtížné opakovaně dezinfikovat – textilní hračky, knihy, …)

Děti nesmí do MŠ přinášet z domova žádné hračky a z MŠ vynášet žádné výtvory

Logopedická péče probíhá s dodržením přísnějších hygienických pravidel

Při pobytu na školní zahradě jsou stanoveny a odděleny kouty, ve kterých se děti střídají

Pravidla hygieny

Větrání tříd minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut

Pravidelná dezinfekce prostor školy, mokré uklízení

Pravidelná dezinfekce více exponovaných míst dezinfekčním prostředkem (kliky, zábradlí, čela šatních skříněk,…)

Používání hygienických pomůcek zaměstnanci školy (rukavice, roušky při výdeji stravy, používání rukavic při dopomoci dětem s osobní hygienou,…)

Odstup lehátek při odpočinku dětí

 

Veškerá pravidla vycházejí z metodiky MŠMT „Provoz mateřských škol v období konce roku 2019/2020“.

Děkuji za jejich respektování a dodržování.

 

Sledujte informace na webových stránkách a ve vestibulu školy.

S ohledem na vývoj koronavirové situace se mohou pravidla přizpůsobovat novým skutečnostem.

V Brně 14. 5. 2020

Ředitelka MŠ Anna Kimlová

 

Zpět