Upozornění rodičům

12.11.2021 13:56

Vážení rodiče,

 

mateřská škola má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci všude kolem nás a výskytu dalších respiračních onemocnění nebude dítě, které jeví jakékoliv příznaky infekčního onemocnění do MŠ přijato.

 

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky infekčního onemocnění  (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, únava, malátnost, bolest v krku, vyrážka na kůži, zarudlé oči atd.) viz Školní řád – Bezpečnost a ochrana zdraví

 

Dítě přichází do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě.

Zpět