Znovuotevření MŠ

14.05.2020 14:35

· Mateřská škola je otevřena od 18. 5. 2020

· Provozní doba mateřské školy je 6:30 – 16:30

· Provoz jednotlivých tříd (opatření do 30. 6. 2020):

o Spodní třída: 6:30 - 16:00

o Žlutá třída: 7:00 - 16:00

o Červená třída: 7:00 - 16:30

· Většina dětí je ve své třídě, přeřazeny jsou pouze ty, jejichž rodičům nevyhovovala provozní doba kmenové třídy. Třídy se nespojují.

· Prosím, obnovte platby za školné a stravné. Úplata za vzdělávání je prominuta za období, kdy byla MŠ uzavřena. (17. 3. 2020 - 15. 5. 2020, tj. dva měsíce).

· Prominutí úplaty se vztahuje pouze na dobu uzavření MŠ, pokud dítě po znovuotevření MŠ nebude docházet, školné hradí.

· Případné přeplatky na školném budou vráceny

na účet současně s vyúčtováním stravného.

Nezapomeňte:

o Podepsat a předat čestné prohlášení

o Podepsat seznámení s dodatkem školního řádu

o Vybavit dítě lahvičkou na pití

 

Všichni věříme, že společně náročnou situaci zvládneme!

Za kolektiv pracovníků MŠ

Zpět