Platby

Školné ve výši 520 Kč

Stravné ve výši 770 Kč pro děti 3 - 6 leté

                          870 Kč pro děti 7 leté

Platby jednou částkou do 15. dne v měsíci bezhotovostně na č. účtu školy

135818133 / 0300 pod variabilním symbolem …tj. osobní číslo dítěte… konstatní symbol 0308

 

Další platby v MŠ

  • třídní fond
  • příspěvek občanského sdružení při MŠ Duháček  č.ú. 220 005 3907 / 2010
  • zájmové aktivity