Logopedická prevence 2015

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo pro rok 2015 rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.
 
 

Naše mateřská škola uspěla s projektem "Rozšíření logopedické prevence v mateřské škole DUHA". Od ministerstva školství škola získala dotaci ve výši 40000,- Kč.

Projekt se zabývá rozšířením logopedické prevence u dětí v předškolním věku. Logopedická prevence je poskytována v rámci jazykové výchovy a každodenních logopedických chvilek. Projekt kvalitativně zvyšuje úroveň logopedické prevence zavedením nových pomůcek do výuky, zlepšuje pracovní prostředí a zavádí atraktivní metody práce. Řeší náhradní komunikační systém pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.