Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace: zahájení 1.1.2017

Rozpočet: 70 000 000 Kč

Aktivity projektu: téma I. Předškolní vzdělávání, všechny aktivity povinné v souladu s výzvou

Do projektu, jehož cílem je podpora předškolního vzdělávání, je zapojeno 137 mateřských škol zřizovaných městem/městskými částmi a dále 4 organizace, které v Brně provozují neformální předškolní kluby zejména pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Zapojené školy získají z projektu personální podporu v pozicích školních asistentů. Pedagogové mateřských škol a zapojených organizací se budou v rámci projektu vzdělávat v nových metodách pro práci s dětmi a v oblasti logopedické prevence.

Realizátor projektu: Statutární město Brno

Partneři projektu:

  • mateřské školy zřizované městem/městskými částmi
  • neziskové organizace, které realizují v NZDM předškolní vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, předběžně: Armáda spásy, DROM, IQRS, Petrov (Dětský dům Zábrdovice), Teen Challenge International

Projekt CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244