Červená

Učitelky :                                Dana Gajdošová

                                             Anna Kimlová

 

Provoz třídy:                            7:00 - 16:00

Ve třídě je zapsáno 24 dětí.