Červená

Učitelky :                                Dana Gajdošová

                                             Štěpánka Němcová

Pedagogický asistent:               Hana Staníčková

Provoz třídy:                            6:30 - 16:30 

Ve třídě je zapsáno 24 dětí, z toho jedno dítě s individuální integrací. Integrovanému dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou.