Zelená

Učitelky :                                Radoslava Kocmanová

                                              Zuzana Palátová

Provoz třídy:                            7:00 - 16:00

Ve třídě je zapsáno 14 dětí.