Zelená

Učitelky :                                Radoslava Kocmanová

Asistentka pedagoga, učitelka:  Michaela Zábršová

Provoz třídy:                            7:00 - 15:30  

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho  jedno dítě  s individuální integrací. Tomuto dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou. Ve třídě je 1 dítě s odkladem školní docházky.

  

                                

Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018 v naší třídě.Přejeme všem dětem pohodový vstup do školky a nováčkům co nejméně slziček.                                                                                                     Vaše p.učitelky Radka a Míša

 

   Do konce září nechám na stránkách fotky z loňského šk.roku, poté je smažu. V letošním

   roce budu fotky ukládat na flashku, koncem každého měsíce budou k dispozici na třídě.

 

FOTKY

 

SLAVÍME

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

 PRACUJEME ¨

 PEČEME,VAŘÍME 

MOMENTKY

HRAJEME SI

ČERTOVSKÁ ŠKOLKA

BLBNEME