Žlutá

Učitelky :            Anna Plesníková                                                                            

                         Anna Kimlová                        

Asistentka pedagoga, učitelka:   Helena Küfhaberová

Provoz třídy:                            7:00 - 16:00 

Ve třídě je zapsáno 27 dětí, z toho jedno dítě s individuální integrací. Integrovanému dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou.              

SBÍRÁME: 

PROSÍME: 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI:  
 
 
 
 
 
 

 

V pondělí budeme mít s dětmi ve žluté třídě program z PLANETÁRIA.