Žlutá

Učitelky :           Bc.  Anna Plesníková                                                                            

                         Anna Kimlová                        

                        Hana Staníčková

Provoz třídy:                            7:00 - 16:00 

Ve třídě je zapsáno 24 dětí.             

SBÍRÁME: 

PROSÍME: 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI:  
 
 
 
 
 
 

 

V pondělí budeme mít s dětmi ve žluté třídě program z PLANETÁRIA.