Žlutá

Učitelky :           Bc.  Anna Plesníková                                                                            

                         Štěpánka Němcová                

                        

Provoz třídy:                             6:30 - 16:30

Ve třídě je zapsáno 24 dětí.             

SBÍRÁME: 

PROSÍME: 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI:  
 
 
 
 
 
 

 

V pondělí budeme mít s dětmi ve žluté třídě program z PLANETÁRIA.