Zaměstnanci

ředitelka školy:                    Anna Kimlová

zást. ředitelky, logoped:           Mgr. Jana Čerbáková

vedoucí ŠJ:                             Jana Ničová

učitelky:                                                          školní jídelna:

Lenka Kleinová                                                  Simona Jilmová 

Radoslava Kocmanová                                        Lucie Balášová

Štěpánka Němcová                                             Jarmila Kouřilová

Dana Gajdošová                                                 provozní pracovníci:

Bc. Anna Plesníková                                                 Eva Tomková

asistenti pedagoga:                                           Martina Rejdová 

Michaela Zábršová

Hana Staníčková