Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy probíhá 1x ročně, začátkem května - pro rok 2021/2022 - informace níže.

V průběhu školního roku jsou děti přijímány jen na uvolněná místa.

Informace k zápisu na  prázdninový provoz jsou  uvedeny v záložce "Prázdninový provoz".

Zápis do Mateřské školy DUHA Brno, Kachlíkova 21, pro školní rok 2021/2022.

Vydávání přihlášek

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy získáte v období od 1.4. 2021 - 30.4.2021 na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

K vygenerování přihlášky je zapotřebí rodné číslo přihlašovaného dítěte. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihláška) si každý zákonný zástupce dítěte na internetu vyplní a vytiskne.

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, si mohou po telefonické domluvě (tel: 736 484 468) přihlášku vyzvednout v MŠ DUHA dne 12.4.2021 v době 10:00 - 12:00 hod.

Podání žádosti

  Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2021.

Podepsanou přihlášku doručte do MŠ těmito způsoby:

  1. do datové schránky MŠ: ID schránky scgpdwa
  2. e-mailem na adresu: reditelstvi-skoly@msduhabrno.cz - přihlášku s přílohami a s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. doporučenou poštou
  4. osobní podání v uvedených dnech do poštovní schránky MŠ umístěné u zadního vchodu do MŠ (z ulice Kachlíkova) v době 8.00-16:00 hodin -Z důvodu neprůkaznosti předání NEDOPORUČUJEME

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list
  2. Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba)
  3. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  4. Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte u nespádového dítěte: vzor zde

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 05. 2021.

Formulář "Oznámení individuálního vzdělávání" ke stažení zde: document indiv.vzděl.pdf (0)