Zápis do mateřské školy

Aktualizace informací pro zápis na školní rok 2019/2020 bude provedena do konce března 2019.
 

Zápis dětí do mateřské školy probíhá 1x ročně, začátkem května - pro rok 2018/2019 - informace níže.

V průběhu školního roku jsou děti přijímány jen na uvolněná místa.

Informace k zápisu na  prázdninový provoz jsou  uvedeny v záložce "Prázdninový provoz".

Přijímací řízení pro rok 2018/2019 :

  • zápis probíhá  s pomocí elektronické podpory - podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.
  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné ( pro šk. rok 2018/2019 děti narozené v období 1.9.2012- 31.8.2013)
  • přihláška  - viz uvedená webová adresa, v MŠ  pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu: 26. 4. 2018 10:00 - 12:00 hod.
  • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání.)
  • Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol budou zveřejněna předem s dostatečným předstihem před termínem zápisu, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s ust. § 34 odst. 8 školského zákona).

  • Dny otevřených dveří: čtvrtek 12. 4. a pátek 13. 4. 2018 v době od 8:30 - 10:00
  • Příjem přihlášek:

        středa      2. 5. 2018 - 8:00 - 12:00    13:00 - 16:00

        čtvrtek     3. 5. 2018 - 8:00 - 12:00    13:00 - 16:00

S sebou: řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte (originál), doklad totožnosti zákonného zástupce, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Při odevzdání přihlášky budou uvedené údaje porovnány s údaji na rodném listě dítěte a dokladu zákonného zástupce. Jmenované doklady, prosím, předložte v originále. Totéž platí i o lékařském potvrzení na přihlášce.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

  • Přijímací řízení:

Od 10. 5. 2018 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

•       telefonicky

•       prostřednictvím sms

•       e-mailem

•       doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.