Zápis do MŠ na prázdninový provoz

Děti, zapsané ve školním roce 2020/2021 v MŠ DUHA: 

zákonný zástupce vyplní "Oznámení o docházce ", žádost nepodává

úplata za vzdělávání a stravné bude hrazeno z přeplatků za školní rok 2020/2021 po dohodě s rodiči

Doplňující informace pro rodiče dětí z ostatních MŠ v Bystrci

1. Vydávání žádosti - 6.4.-9.4. 2021 

1-ŽÁDOST o přijetí k prázdninovému pobytu.doc (0),

  Evidenční list.pdf (0)

2. Přijímání žádosti - vyplněné a naskenované dokumenty zašlete na emailovou adresu školy : reditelstvi-skoly@msduhabrno.cz ve dnech 12.4.2021 - 15.4.2021

3. Přijímací řízení - od 29.4. 2021 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin doručením písemného rozhodnutí na adresu pro doručování Vámi uvedenou (doporučená zásilka do vlastních rukou)

4. Kritéria řízení pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

a) bydliště v MČ Brno, Bystrc

b) věk dítěte

5. Informace k platbě za prázdninový provoz a další důležité informace k provozu o prázdninách obdržíte současně s rozhodnutím o přijetí.