Prázdninový provoz

 31. 7. - 11. 8. 2017

                                                        

Provozní doba  :                    6:30 – 16:30 hodin

 

Platba :                    stravné:   děti 3-6 let         32,- Kč na den

                                               děti  7 leté          36,- Kč na den

                                 školné :                          275,- Kč

V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

Výdej žádostí o přijetí a evidenčního listu k prázdninové docházce:            

Středa   26. 4. 2017        10:00 - 16:00 hod

Příjem žádostí, včetně evidenčního listu potvrzeného lékařem (originál):

Středa    3. 5. 2017        9:00 - 12:00    13:00 - 16:30 hod.

Vydávání rozhodnutí, úhrada prázdninového provozu :                                            

Středa   10. 5. 2017        9:00 - 12:00    13:00 - 16:30 hod.

 

Kriteria pro přijímací řízení, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

1. Trvalé bydliště v městské části Bystrc

2. Věk dítěte                                             

 

Prosíme rodiče, aby respektovali termíny vydávání a přijímání přihlášek a plateb !!!