Třídy

Mateřská škola má 76 přijatých dětí. Děti jsou rozděleny do 4 tříd, červená, žlutá, modrá, zelená. Do dění jednotlivých tříd můžete nahlédnout v konkrétních oknech.

Učitelky: Štěpánka Fendrych, Radoslava Kocmanová

Asistentka pedagoga: Bc. Ludmila Lefnerová

Učitelky: Dana Gajdošová, Anna Kimlová

Asistent pedagoga: Vojtěch Rampula

Učitelky: Helena Havlíčková, Bc. Anna Plesníková

Asistentka pedagoga: Lucie Urbánková

Učitelky: Mgr. Jana Čerbáková - logoped, Lenka Kleinová, Hana Staníčková

Asistent pedagoga - Hana Staníčková