Organizace dne:

Příchod dětí  od 6:30 do 8:15 hod. Pozdější příchod je třeba domluvit individuálně s paní učitelkou ve třídě.

Od 6:30 do 9:45  probíhají hry a dopolední aktivity dětí.

V době od 9:00 do 9:15 je podávána dopolední svačina. 

Po hrách a aktivitách následuje příprava na pobyt venku a vlastní pobyt.

V době od 12:00 do 12:15 děti obědvají a rozchází se po obědě domů.

Po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí. 

Od 14:45 do 15:00 je podávána odpolední svačina.

Do ukončení provozu následují spontánní hry a zájmové aktivity dětí.

Případné změny režimu (kulturní akce a jiné aktivity v MŠ) budou včas oznámeny.

Provoz školy je ukončen v 16:30. 

Prosíme rodiče, aby svými příchody a odchody respektovali provoz školy a režim dětí.