Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy probíhá 1x ročně, začátkem května - pro rok 2024/2025 - informace níže.

V průběhu školního roku jsou děti přijímány jen na uvolněná místa.

Informace k zápisu na  prázdninový provoz jsou uvedeny v záložce "Prázdninový provoz".

 

Zápis do Mateřské školy DUHA Brno, Kachlíkova 21, pro školní rok 2024/2025

 

Vydávání přihlášek
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy získáte v období od 15. 4. - 14. 5. 2024 na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

 

K vygenerování přihlášky je zapotřebí číslo pojištěnce přihlašovaného dítěte, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihláška) si každý zákonný zástupce dítěte na internetu vyplní a vytiskne.

 

Informace pro zájemce o zařazení do logopedické třídy: pro školní rok 2024/2025 nejsou volná místa.

 

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, si mohou po telefonické domluvě (tel: 736 484 468) přihlášku vyzvednout v MŠ DUHA dne 24. 4. 2024 v době 10:00 - 11:00 hod.

 

Podání žádosti

 

Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech: pondělí 13. 5. 2024  v době 8 - 12 a 13 - 16 hodin 

                                                                       úterý 14. 5. 2024  v době 8 - 12 a 13 - 16 hodin 
 

Doporučujeme předání přihlášky do MŠ těmito způsoby:

  1. osobně v mateřské škole v uvedených dnech a časech (využijte rezervační systém)

  2. do datové schránky MŠ: ID schránky scgpdwa

 

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list

  2. Občanský průkaz zákonného zástupce

  3. Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce (potvrzení přihlášky s razítkem lékaře)

  4. Místo trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

 

Zápis LEX Ukrajina proběhne ve stejném termínu.

 

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 05. 2024.