Aktuální projekty

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.