Prázdninový provoz

Prázdninový provoz mateřských škol v městské části Brno - Bystrc školní rok 2023/2024

  

 1. 7. - 12. 7.  MŠ Maxík - Nad dědinou 23
MŠ Heyrovského 13
 15. 7. - 26. 7.   MŠ Kamechy - Říčanská 18
 MŠ Kavčí 3
 29. 7. - 9. 8.   MŠ Kachlíkova 17
 MŠ Kachlíkova 19
 12. 8. - 23. 8.   MŠ Kachlíkova 21
MŠ Štouračova 23

 

 

26. 8. – 30. 8. 2024 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

 

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024.

 

MŠ Laštůvkova 57 nebude mít provoz z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení.

 

 O vydávání přihlášek k prázdninovému provozu, dalších informacích na jednotlivých školách, budou rodiče před vydáváním přihlášek k prázdninovému provozu včas informováni.

 

Pokud mají rodiče dětí z MŠ DUHA zájem o přijetí ke krátkodobému pobytu na jinou MŠ v Bystrci, je nutné aby sledovali informace na hlavní nástěnce školy nebo webové stránky příslušné MŠ, kam chtějí dítě hlásit.

Přihlašování dětí k docházce do jiné mateřské školy probíhá na jednotlivých mateřských školách. Respektujte, prosím, termín a způsob podání žádosti.

Paní učitelce ve své třídě sdělte, zda požadujete kopii lékařského potvrzení, které je součástí přihlášky na MŠ DUHA. 


Kopie dokladu bude připravena v termínu od 1. - 8. 4. 2024.

 

 

Informace pro rodiče z ostatních MŠ v Bystrci k prázdninovému provozu v MŠ DUHA BRNO

prázdninový provoz 12. 8. - 23. 8. 2024

 

   Tel:  539 011 281,     e-mail : kachlikova@volny.cz

 

Provozní doba:                     6:30 – 16:30 hodin

 

Platba:                   stravné:   děti 3-6 let          45,- Kč na den

                                                 děti  7 leté          50,- Kč na den

                               školné:                                  270,- Kč

 

V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

 

Vydávání žádostí:

A) dokumenty ke stažení níže

       -Žádost o přijetí ke krátkodobému provozu (součástí je přihláška ke stravování)

       -Formulář GDPR

       -evidenční list

 

 B) výjimečně osobně, po telefonické domluvě s ředitelkou školy-736 484 468

 

Příjem žádostí - osobně:

Čtvrtek   25. 4. 2024                     13:00 – 16:30 hod.

  • Vyplněná žádost o přijetí
  • Vyplněný evidenční list MŠ DUHA
  • Podepsaný formulář GDPR (DUHA)
  • Kopie žádosti o přijetí nebo evidenčního listu z kmenové MŠ, obsahující  potvrzení lékaře

 

Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí:

Pondělí 6. 5. 2024                         13:00 - 16:30 hodin

 

Kritéria pro přijímací řízení, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

1. Trvalé bydliště v městské části Bystrc

2. Věk dítěte  

 

V Brně 8. 3. 2024                                                                                                                      Anna Kimlová

ředitelka školy