Rozpočet školy

Návrh srřednědobého výhledu rozpočtu pro Mateřskou školu DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvkovou organizaci, na roky 2022 -2023
 
Vyvěšení na úřední desce (i elektronické): od 3. 8. 2020 do 19. 8. 2020
 
Písemné připomínky mohou občané uplatnit do 13.8. 2020 u ředitelky MŠ