Prázdninový provoz mateřských škol


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz mateřských škol v městské části Brno - Bystrc školní rok 2023/2024

  

 1. 7. - 12. 7.  MŠ Maxík - Nad dědinou 23
MŠ Heyrovského 13
 15. 7. - 26. 7.   MŠ Kamechy - Říčanská 18
 MŠ Kavčí 3
 29. 7. - 9. 8.   MŠ Kachlíkova 17
 MŠ Kachlíkova 19
 12. 8. - 23. 8.   MŠ Kachlíkova 21
MŠ Štouračova 23

 

 

26. 8. – 30. 8. 2024 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

 

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024.

 

MŠ Laštůvkova 57 nebude mít provoz z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení.

 

 O vydávání přihlášek k prázdninovému provozu, dalších informacích na jednotlivých školách, budou rodiče před vydáváním přihlášek k prázdninovému provozu včas informováni.

 

Pokud mají rodiče dětí z MŠ DUHA zájem o přijetí ke krátkodobému pobytu na jinou MŠ v Bystrci, je nutné aby sledovali informace na hlavní nástěnce školy nebo webové stránky příslušné MŠ, kam chtějí dítě hlásit.

Přihlašování dětí k docházce do jiné mateřské školy probíhá na jednotlivých mateřských školách.

Respektujte, prosím, termín a způsob podání žádosti.

Paní učitelce ve své třídě sdělte, zda požadujete kopii lékařského potvrzení, které je součástí přihlášky na MŠ DUHA.

Kopie dokladu bude připravena v termínu od 1. 4. - 8. 4. 2024.