Upozornění rodičům

Vážení rodiče,


mateřská škola má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.


 Dítě, které jeví jakékoliv příznaky infekčního onemocnění, nebude do MŠ přijato.


Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky infekčního onemocnění  (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, únava, malátnost, bolest v krku, vyrážka na kůži, zarudlé oči atd.) viz Školní řád – Bezpečnost a ochrana zdraví


Dítě přichází do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě.