Vrácení čipů

Rodiče dětí, které končí docházku do mateřské školy (odchází do základní školy, stěhují se, ...)

 

prosím o odevzdání čipů nejpozději 

14. 6. 2024.

Čisté čipy vracejte v obálce

(stačí přeložený a sešitý list papíru)

označené jménem dítěte a počtem kusů.

V pondělí 17. 6. budou čipy dětí ukončujících docházku zablokované. Ve dnech, kdy budete mít čipy odevzdané, použijte prosím zvonek.

Zaplacená záloha Vám bude vrácena pouze za funkční čipy.

 

Děkuji A. Kimlová ředitelka školy.