Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Igor Prosecký
 
tel: 733 510 780
email: poverenec.oou@i3c.cz